Tilblivelse

Motionscentret Svedekassen er et tilbud til samtlige personalegrupper med ansættelse ved Sønderborg Kommune.

Svedekassen blev godkendt på stiftende generalforsamling den 30. oktober 1991 på initiativ af en gruppe medarbejdere.

Forud herfor lå et stort forberedelsesarbejde startende med spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens medarbejdere, undersøgelse af fysiske rammer, økonomi (lånoptagelse) og i sidste ende den overordnede godkendelse såvel administrativt som politisk.

Formål

Klubbens formål er at styrke det sociale bånd og samvær på tværs af afdelinger/ forvaltninger samt give det enkelte medlem mulighed for at opnå bedre psykisk og fysisk velvære.

Sanitære forhold

I tilknytning til centret er der omklædningsfaciliteter.

Der er omklædningsrum for damer og herrer med dertil hørende bad og toilet.

Beliggenhed

Svedekassen er beliggende i kælderen under rådhusannekset i Sønderborg. Indgang sker via kældertrappen bag transformatorbygningen på P-pladsen mellem rådhusannekset og Kastanie Allé.

Adresse
Vothmanns Plads
- Indgang til højre for trappen
6400 Sønderborg
Rutevejledning