Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og en 1 suppleant. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af bestyrelsen bliver valgt for 2 år.

Så har den nye bestyrelse konstitueret sig og det gav følgende resultat:

John Nielsen

Formand

Nikolaj Nors-Ganer

Næstformand

Karin B. C. Hauge

Kasserer

Marc K. Pakula

Bestyrelsesmedlem

Trine H. Larsen

Bestyrelsesmedlem

Laila P. Dalldorf

Suppleant